Skip to main content

III. SAŠAP konferencia: Som psychológ a čo teraz?

 

Dátum konania: 25. 5. – 26. 5. 2017

 

Miesto konania: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra psychológie

 

Som psychológ a čo teraz? Otázka vysoko aktuálna pre nejedného študenta, či absolventa psychológie. Hovorí o tom už len to, že najčastejšiu reakciou na výber štúdia práve psychológie je (okrem notorického: „... už mi čítaš myšlienky?“) práve niečo v zmysle: „Óóó, to je pekné, ale či si ty nájdeš uplatnenie...“ Práve preto sa Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie rozhodla zamerať na toto úskalie nášho odboru a počas dvoch dní ukázala rôzne možnosti, ktorá absolventi psychológie majú. Účastníci mali počas programu na výber množstvo zaujímavých, informačne bohatých prednášok a interaktívnych workshopov. Spektrum zamerania konferencie bolo široké, obsiahlo klinickú, školskú a pracovnú psychológiu, niektoré terapeutické smery, ale aj výskum, možnosti pre študentov ako dobrovoľníctvo, doktorandské štúdium, publikovanie či rôzne odborné stáže a zahraničné pobyty. Okrem iného sme mali možnosť vidieť, že aj pre študentov menej atraktívny odbor ako metodológia vie byť v podaní mladých výskumníkov fascinujúci, alebo že v rámci výskumu sa v USA vyvinula počítačová hra, ktorá pomáha ľudom s poruchou sluchu. Konferencia bola podľa mnohých spätných väzieb od účastníkov nápomocná v zorientovaní sa v tom, čo nás po štúdiu čaká a neminie ak sa vydáme tou-ktorou cestou. Okrem toho poskytovala príležitosť spoznať mnoho nových zaujímavých ľudí z odboru a nadviazať tak nové kontakty aj priateľstvá.

 

Organizačný tím konferencie

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás na Facebooku