Skip to main content

Naše pobočky

 

SAŠAP má zastúpenie v týchto mestách:

 

Bratislava Ružomberok

Vedúci pobočky:

 

Zástupca vedúceho pobočky:

 

 

Kontakt:

bratislava (at) sasap.sk

Vedúci pobočky:

Daniela Halušková

Zástupca vedúceho pobočky:

Bc. Adam Prikler

 

Kontakt:

ruzomberok (at) sasap.sk

Bratislavská pobočka SAŠAP-u vznikla v septembri 2014. Jej cieľom je vytvoriť aktívnu a jednotnú spoločnosť študentov a absolventov psychológie, v rámci ktorej môžu spoločne profesionálne rásť, vzdelávať sa, kreatívne využívať  znalosti zo psychológie, získavať kontakty a možnosť nadobudnúť prax.

 

informácie o pobočke

Sme pobočka, ktorá vznikla ako prvá! Sme najväčšia pobočka. Sme tím mladých a nadšených študentov psychológie.

 

 

 

 

informácie o pobočke


 

Nitra


 

Trnava

Vedúci pobočky:

Simona Hrubá

Zástupca vedúceho pobočky:

Gabriela Ivanegová

 

Kontakt:

nitra (at) sasap.sk

Vedúci pobočky:

Lucia Gažovičová

Zástupca vedúceho pobočky:

Monika Chudá

 

Kontakt:

trnava (at) sasap.sk

Vedúcou nitrianskej pobočky je Bc. Melitta Tóthová a post zástupkyne zastáva Gabriela Ivanegová. Náš tím je podľa charakteru úloh rozdelený do troch oblastí: Financie, Manažment a Marketing. 

 

informácie o pobočke

 


 

Košice

 

Vedúci pobočky:

Bc. Michal Bartko

Zástupca vedúceho pobočky:

Bc. Katarína Havrillová

 

Kontakt:

kosice (at) sasap.sk

 

Sme novovzniknutou pobočkou (október 2015) SAŠAPu.

 

informácie o pobočke

 

 

Trnavská pobočka SAŠAPu vznikla v marci 2014. 

 

 

 

 

informácie o pobočke

 


 

Prešov

 

Vedúci pobočky:

Bibiána Jozefiaková

Zástupca vedúceho pobočky:

Lenka Kratochvílová

 

Kontakt:

presov (at) sasap.sk

 

Nájdete nás na Facebooku