Skip to main content

O nás

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie je občianske neziskové združenie spájajúce nadšených študentov a absolventov psychológie s cieľom investovať svoj potenciál do zmysluplnej práce obohacujúcej psychologickú obec na Slovensku. Už od roku 2009 pôsobí celonárodne na katedrách psychológie na Slovensku a momentálne má svoje zastúpenie v pobočkách v Bratislave, Trnave, Nitre, Ružomberku, Prešove a Košiciach. SAŠAP sa môže pýšiť aj svojím časopisom o mentálnom zdraví, E-mental. Od roku 2011 je dokonca členom Európskej federácie psychologických študentských asociácií (EFPSA), ktorá zastrešuje 33 psychologických organizácií na paneurópskej úrovni.

 

Medzi primárne ciele SAŠAPu patrí vytváranie väzieb medzi študentmi z rôznych katedier a univerzít na Slovensku, podporovanie výmeny informácií, podnietenie odbornej spolupráce, zvyšovanie povedomia o aktuálnom dianí v oblasti psychológie, organizovanie odborných akcií a priblíženie psychologickej praxe študentom zo všetkých zameraní.

Nájdete nás na Facebooku