Skip to main content

Špecifiká práce s klientom s látkovou a nelátkovou závislosťou

 

SAŠAP v kooperácii s neziskovou organizáciou Trojlístok n.o. pre Vás pripravili v poradí druhé stretnutie z cyklus workshopov týkajúcich sa práce so závislými klientmi a ich rodinami. 

 

Prvý workshop bol zameraný na vhľad do problematiky práce so závislým klientom. Druhý workshop Vás oboznámi so špecifikami práce s klientom s látkovou, ale taktiež s nelátkovou závislosťou. Workshop je určený pre psychológov, sociálnych a komunitných pracovníkov, ale taktiež pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o tejto problematike. Účasť na tomto workshope nie je podmienená účasťou na prvom workshope. Workshop bude realizovaný pod vedením Mgr. Kristíny Polákovej.

 

Praktické informácie: 

 

Kedy: 15. 11. 2017; 08:00 - 09:30 
Kde: Trojlístok n.o. (Konštantínova 3, Prešov) 
Počet účastníkov: 8 – 15

 

Účastnícky poplatok: 5€ (člen SAŠAP) / 7€ (ostatní) prevodom na číslo účtu (IBAN): SK5752000000000014256672; do správy pre príjemcu uveďte Vaše meno

 

Registrácia: registrujte sa Vašim menom a priezviskom, telefónnym číslom a informáciou, či ste alebo nie ste členom SAŠAP-u na adresu presov@sasap.sk. Registrácia Vám bude potvrdená po prijatí účastníckeho poplatku. Registrácia je otvorená do 12.11., respektíve do naplnenia kapacity workshopu

 

Kontaktná osoba: Bibiána Jozefiaková (bibiana.jozefiakova@gmail.com)

 

O lektorke: Mgr. Kristína Poláková pôsobí ako psychologička v neziskovej organizácií Trojlístok. Poskytuje poradenstvo, psychoterapiu, krízové intervencie a vedie edukačný program. Taktiež realizuje programy primárnej prevencie v končiacich ročníkoch základných škôl a na stredných školách. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku pre systemickú skúsenosť. Disponuje pracovnými skúsenosťami z psychodiagnostickej oblasti, praxou na psychiatrickom oddelení, v resocializačnom zariadení a na referáte poradensko-psychologickýchslužieb.

 

Nájdete nás na Facebooku