Skip to main content

SAŠAP pobočka v Trnave

Vedúci pobočky: Bc. Jana Hládeková

Zástupca vedúceho pobočky: Martina Petríková

Kontakt: trnava (at) sasap.sk

 

Trnavská pobočka SAŠAPu vznikla v marci 2014. Ako začínajúca pobočka sa mohla pochváliť rýchlim napredovaním. Rástla počtom členov (čoskoro snáď prekročíme 20-tku), ktorých zmobilizoval Peter Kusý, po ktorom čiastočne štafetu prebrala Jana Hládeková. Okrem rastu počtu členov sa môžeme pochváliť aj veľkou kreativitou svojich členov. Ako prvá pobočka rozbehla Psychokino, ktoré sa následne rozšírilo do všetkých pobočiek a dnes je najpravidelnejšou akciou vôbec. Obľúbenosti tejto akcie dopomohla platforma, na ktorej psychokino funguje, a to spojenie zábavy (film) a vzdelávania (odborná diskusia). 

 

Pole pôsobenia sme za tento krátky čas rozšírila aj o celoslovenské akcie Objatie ruší zajatie, celoeurópsku akciu EFPSA Day a terénne akcie pre deti v Krízovom centre a na detskom oddelení nemocnice. Trnavská pobočka hosťovala 2. SAŠAP konferenciu Veríš v psychológiu po štátniciach? Možnosti uplatnenia psychológa na Slovensku – aktuálne trendy, perspektívy a limity, ktorej neopakovateľnú atmosféru bolo možné zažiť 12.11.2014. Okrem konferencie sa usiluje sprístupňovať informácie a rozširovať okruh záujmov študentov o psychológiu v praxi aj prostredníctvom zážitkových workshopov (napr. Snová seansa, Hry s hudbou, Mediácia,...). Jej víziou do budúcna je zostavenie stabilného tímu aktívnych členov pôsobiacich v Trnave, zjednotenie v myšlienke priateľskej a vedeckej kooperácie študentov  UCM a TrUni. Chce tak napĺňať hlavnú myšlienku SAŠAPu v úzkom prepojení študentov a absolventov  psychológie nielen v Trnave, ale i v rámci celého Slovenska. Jej členovia sa tešia z každého nového člena, ktorý svojou osobnosťou a kreativitou obohacuje ich prácu a pomáha SAŠAP pobočke v Trnave stať sa stabilnou súčasťou na mape Slovenska. 

 

  

Nájdete nás na Facebooku