Skip to main content

Úvod do práce so závislým klientom a jeho rodinou

SAŠAP v kooperácii s neziskovou organizáciou Trojlístok pre Vás pripravuje cyklus workshopov týkajúcich sa práce so závislými klientmi a ich rodinami.

 

Príďte sa dozvedieť, čo obnáša takáto prax a čo je úlohou psychológa v našich podmienkach. Cieľom úvodného workshopu je ponúknuť vhľad do tejto problematiky priblížením priebehu práce psychológa so závislým klientom a jeho rodinou, pričom sa účastníci oboznámia so základnými mechanizmami a špecifikami tohto procesu. Workshop bude realizovaný pod vedením Mgr. Kristíny Polákovej.

 

Praktické informácie:

 

Kedy: 27. 04. 2017; 09:00 - 10:30

 

Kde: Trojlístok n.o. (Konštantínova 3, Prešov)

 

Počet účastníkov: 8 - 15

 

Účastnícky poplatok: 5€ (člen SAŠAP) / 6€ (ostatní) prevodom na číslo účtu (IBAN): SK5752000000000014256672, do správy pre príjemcu uveďte Vaše meno

 

Registrácia: registrujte sa Vašim menom a priezviskom, telefónnym číslom a informáciou, či ste alebo nie ste členom SAŠAP-u na adresu presov@sasap.sk. Registrácia Vám bude potvrdená po prijatí účastníckeho poplatku. Registrácia je otvorená do 24.4., respektíve do naplnenia kapacity workshopu

 

Kontaktná osoba: Bibiána Jozefiaková (bibiana.jozefiakova@gmail.com)

 

 

O lektorke:

 

Mgr. Kristína Poláková pôsobí ako psychologička v neziskovej organizácií Trojlístok. Poskytuje poradenstvo, psychoterapiu, krízové intervencie a vedie edukačný program. Taktiež realizuje programy primárnej prevencie v končiacich ročníkoch základných škôl a na stredných školách. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku pre systemickú skúsenosť. Disponuje pracovnými skúsenosťami z psychodiagnostickej oblasti, praxou na psychiatrickom oddelení, v resocializačnom zariadení a na referáte poradensko-psychologických služieb.

Nájdete nás na Facebooku