CENTRÁLA

prezident@sasap.sk

viceprezident@sasap.sk

info@sasap.sk

efpsa@sasap.sk

POBOČKY

Bratislava

bratislava@sasap.sk

Košice

kosice@sasap.sk

Nitra

nitra@sasap.sk

Prešov

presov@sasap.sk

Ružomberok

ruzomberok@sasap.sk

Trnava

trnava@sasap.sk

KONTAKT
info@sasap.sk

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie
Na Hôrke 17
949 11 Nitra