Skip to main content

„SNOVÁ SEANSA“ - Prešov

„SNOVÁ SEANSA“ - Bratislava

„SNOVÁ SEANSA“ - Zvolen

Wrkshop: Osobnosť v kontexte psychoanalýzy

Pozývame Vás na zaujímavý workshop s názvom "Osobnosť v kontexte psychoanalýzy". Môžete sa tešiť nie len na pútavú prednášku, otvorenú diskusiu, ale aj na príjemnú atmosféru.

 

Zážitkový workshop: Snová seansa (Bratislava)

Ciele workshopu

Ukázať účastníkom prácu jedného z mnohých prístupov k analýze a výkladu snov v psychoterapeutickom procese. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku, prácu so snami a podnietiť tak ich záujem o danú problematiku. Vytvoriť bezpečné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe.

 

Zážitkový workshop: Snová seansa (Nitra)

Ciele workshopu

Ukázať účastníkom prácu jedného z mnohých prístupov k analýze a výkladu snov v psychoterapeutickom procese. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku, prácu so snami a podnietiť tak ich záujem o danú problematiku. Vytvoriť bezpečné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe.

 

Zážitkový workshop: Hry s hudbou (Nitra)

 

Ciele workshopu

 

Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti aktívneho využitia hudby v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku, prácu s hudbou v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. Vrámci workshopu ďalej vytvoriť prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

Zážitkový workshop: Snová seansa (Trnava)

Ciele workshopu

Ukázať účastníkom prácu jedného z mnohých prístupov k analýze a výkladu snov v psychoterapeutickom procese. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku, prácu so snami a podnietiť tak ich záujem o danú problematiku. Vytvoriť bezpečné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe.

 

Zážitkovy workshop: Hry s hudbou (Trnava)

 

 

Ciele workshopu

 

Zážitkový workshop: Hry s hudbou (Bratislava)

 

Ciele workshopu

 

Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti aktívneho využitia hudby v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku, prácu s hudbou v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. Vrámci workshopu ďalej vytvoriť prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

Workshop: Solution Focused Counseling

Cieľom workshopu je bližšie predstavenie poradenstva zameraného na riešenie problému, ktorému sa na Slovensku nevenuje príliš veľká pozornosť. Tento spôsob poradenstva bude priblížený zážitkovou formou a na konci workshopu by jeho účastníci mali byť schopní nadviazať kontakt s klientom a viesť s ním plnohodnotný rozhovor, a to všetko spôsobom, ktorý je vlastný poradenstvu zameranému na riešenie.

 

Psychokino: Straw Dogs

Psychokino Straw Dogs, ako americký remake slávneho britsko-amerického hixploitationu z roku 1971, ponúka priestor pre diskusiu na tému brutality, práva, ľudskosti a presadenia sa najsilnejšieho člena spoločnosti. Diskusiou o prezentovanom filme nás bude sprevádzať Mgr. Marcel Martončik, PhD., ktorý prinesie zaujímavé pohľady z rôznych oblastí psychológie (evolučná a pod.).

Katedrovica v Nitre

12.4. 2016, Tlačáreň Nitra

 

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah