Členské zhromaždenie SAŠAP (Marec 2019)

Aktívni členovia SAŠAP sa pravidelne stretávajú na členskom zhromaždení, a tento rok nie je výnimkou. Vďaka projektu Erazmus+ projektu “EduEgo a ID!” sme začiatkom marca navštívili nádherný Liptov, kde sa sme okrem organizačných aktivít výboru a členského zhromaždenia venovali hlavne teambuildingu a osobnostnému rastu. 

Piatok sa niesol v duchu vzájomného spoznávania sa s novými členmi. Čakalo na nás pár zoznamovacích aktivít, niekoľko hier a zaujímavá diskusia, ktorá postupne prešla do voľnej zábavy. 

V sobotu bolo našou úlohou vyriešiť posledné prípravy na konferenciu, zhodnotiť aktivity za posledný polrok a pripraviť plán na ten nasledujúci, pripomenúť si blížiace sa 10. výročie vzniku SAŠAP a nastoliť novú víziu organizácie. Potom sme sa už mohli venovať budovaniu vzťahov, ktoré považujeme za najdôležitejšie. Okrem toho, že sme si pripravili pár vlastných aktivít, napr. workshop vedený našim bývalým viceprezidentom Matúšom Adamkovičom, nás večer čakal aj teambuilding pod vedením úžasnej Peťky Papiernikovej z EduEra. Po večernom debriefingu nás znova čakal voľná zábava. 

Celé členské zhromaždenie sme zakončili v nedeľu veľkým spoločným obedom v Liptovskom Mikuláši.

V galérii si môžete pozrieť aspoň pár fotiek z tejto udalosti 🙂

KONTAKT

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie
Okružná 2 
949 07
Nitra – Janikovce