Členské zhromaždenie SAŠAP (Marec 2019)

V stredu 6. februára sa v Košiciach konal interný výcvik k projektu Mind the Mind. Kolegovia a kolegyne z Košíc a z Prešova budú ako účastníci projektu prezentovať pod hlavičkou EFPSA program pre verejnosť a pre stredné a základné školy, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť duševného zdravia a bojovať proti stigmatizácii duševných ochorení. 

Náš kolega Anton Grebáč viedol výcvik zameraný na komunikáciu, prácu s publikom a prezentačné schopnosti a kolegyňa Martina Schlossariková oboznámila dobrovoľníkov s obsahom a náplňou projektu. Celodenný výcvik sme ukončili spoločenským večerom. 

O projekte Mind the Mind a jeho dobrovoľníkoch sa čoskoro dozviete oveľa viac! 🙂 

Tento výcvik bol organizovaný v rámci projektu “EduEgo a ID!” v spolupráci s EduEra a financovaný s podporou Erazmus+.

KONTAKT

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie
Okružná 2 
949 07
Nitra – Janikovce