Replikovateľnosť (psychologického) výskumu | Nitra

Zaujímaš sa o cestu výskumu?
Čaká Ťa Bakalárska, Diplomová či iná kvalifikačná práca? 
Stretávaš sa v škole s výskumom veľmi často a chceš či potrebuješ tejto problematike viac porozumieť?

Ponúkame Ti jedinečnú prednášku s diskusiou na tému „Replikovateľnosť (psychologického) výskumu“, kde dostaneš tie najdôležitejšie informácie. Dozvieš sa o súčasných problémoch výskumu a výskumníkov, akých chýb a kognitívnych skreslení sa vo vede často dopúšťame, budeme hovoriť o problematike opakovateľnosti výskumov, o možnostiach, ako oblasť výskumu zlepšiť a veľa ďalšieho.

Prednášku vedie Matúš Adamkovič, ktorý sa dlhodobo venuje racionalite rozhodovania a problematike dobrých výskumných praktík. Spolupracuje na viacerých nadnárodných replikačných projektoch (napr. Psychological Science Accelerator, The Pipeline Project, Psych for Psych, atď.). Zaoberá sa metodológiou výskumu a rôznymi alternatívami štatistických analýz.

 

Kedy: 11.10.2018 od 15:00-18:00.
Kde: Nitra, ŠD Zobor, miestnosť C-14
Hosť: Mgr. Matúš Adamkovič, Inštitút psychológie FF UNIPO
Cena: 10€, členovia SAŠAP – 8€

Nutná registrácia mailom na nitra@sasap.sk! 

KONTAKT
info@sasap.sk

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie
Na Hôrke 17
949 11 Nitra