Skip to main content

2. EFPSA medzinárodná konferencia na Slovensku

Ahojte psychológovia. Udalosť aká tu ešte nebola!!!

V novembri 2015 sa bude na Slovensku konať 2. EFPSA (European federation of psychology student associations) konferencia. Ide celoeurópsku študentskú udalosť s akademickým zameraním. Bude trvať 4 dni, ale jej samotná príprava začína už teraz.

 

Naše pobočky

SAŠAP má zastúpenie v týchto mestách:

 

Ružomberok Nitra Trnava

Vedúci pobočky:

Daniela Martoníková

Zástupca vedúceho pobočky:

Adam Prikler

 

 

Kontakt:

ruzomberok (at) sasap.sk

Vedúci pobočky:

Melitta Tóthová

 

 

 

 

Kontakt:

nitra (at) sasap.sk

Vedúci pobočky:

Bc. Jana Hládeková

Zástupca vedúceho pobočky:

Bc. Lucia Gregová

Tereza Šeligová

 

Kontakt:

trnava (at) sasap.sk

Sme pobočka, ktorá vznikla ako prvá! Sme najväčšia pobočka. Sme tím mladých a nadšených študentov psychológie.

 

informácie o pobočke

Našu nitriansku pobočku tvoria momentálne 4 študentky psychológie. Vedúcou je Janka, ktorá momentálne študuje v prvom ročníku na magisterskom štúdiu.

 

informácie o pobočke

Služobne najmladšou je Trnavská pobočka SAŠAPu, ktorá vznikla v marci 2014. 

 

informácie o pobočke

O nás

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) je občianske združenie založené v roku 2009. Od roku 2011 je členom Európskej federácie združení študentov psychológie (EFPSA). Medzi primárne ciele SAŠAP-u patrí vytváranie väzieb medzi študentmi z rôznych katedier a univerzít na Slovensku, podporovanie výmeny informácií, podnietenie odbornej spolupráce, zvyšovanie povedomia o aktuálnom dianí v oblasti psychológie, organizovanie odborných akcií a priblíženie psychologickej praxe študentom zo všetkých zameraní.

Členstvo v asociácii

clen.jpg

V prípade, že máte záujem stať sa členom Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie, je potrebné si pozorne prečítat stanovy asociácie a organizačný/rokovací poriadok asociácie, a následne sa registrovať na stránke www.sasap.sk. Svojou registráciou potvrdzujete súhlas s povinnosťami a právami člena asociácie.

EFPSA Kongres 2015 v ČR

 

Ahojte,

ako je už tradíciou, aj v roku 2015 sa uskutoční medzinárodný EFPSA kongres.

POZOR súťaž :-)

Ahojte všetci fanúšikovia SAŠAPu, ale hlavne nášho E-mentalu. Máme pre Vás skvelú príležitosť ako sa spolupodieľať na našom ďalšom rozhovore. Tento krát budeme robiť do E-mentálu rozhovor s Dr.

SAŠAP Mikuláš v Krízovom centre Trnava

SAŠAP Mikulášska výprava v KC v Trnave

Partia ochotných, šikovných
a kreatívnych ľudí, ktorí sa kamarátia aj s deťmi  sa stretli v krízovom centre aby aspoň
na chvíľu rozveselili očká detí a pripomenuli im, že sa blíži Mikuláš. 
Hlavnej úlohy Mikuláša sa chopil
študent 1. ročníka psychológie UCM v TT Tadeáš, ktorý sa svojou prítomnosťou
a bradatou šarmantnosťou snažil deti rozveseliť, v zápale

Exkurzia do Viedne spojená s návštevou Freudovho múzea a vianočných trhov

Exkurzia do Vianočnej Viedne a Freudovho múzea

S hrdosťou môžme povedať, že znovuzrodená Bratislavská Pobočka spoluorganizuje svoj prvý event ešte tohto roku!

Psychokino v Ružomberku - Sybil

psychokino v rk

13.12.2014 Exkurzia do Viedne spojená s návštevou Freudovho múzea a vianočných trhov

S hrdosťou môžme povedať, že znovuzrodená bratislavská pobočka SAŠAP organizuje svoj prvý event ešte tohto roku!

5.12.2014 SAŠAP Mikuláš v Krízovom centre Trnava

SAŠAP pobočka v Trnave pripravila tvorivú dielňu pre deti z Krízového centra v Trnave, krátky program spojený s hudbou, hrami a návštevou Mikuláša s balíčkom pre každé dieťa. 

9.12.2014 EFPSA Day - Prešov

SAŠAP ako členská organizácia už druhý rok organizuje EFPSA day a po prvom ročníku, ktorý sa uskutočnil iba v Ružomberku sa tento rok EFPSA day rozšíri aj do ďalších slovenských miest a univerzít. 

3.12.2014 EFPSA Day - Ružomberok

SAŠAP ako členská organizácia už druhý rok organizuje EFPSA day a po prvom ročníku, ktorý sa uskutočnil iba v Ružomberku sa tento rok EFPSA day rozšíri aj do ďalších slovenských miest a univerzít. 

2.12.2014 EFPSA Day - Trnava

SAŠAP ako členská organizácia už druhý rok organizuje EFPSA day a po prvom ročníku, ktorý sa uskutočnil iba v Ružomberku sa tento rok EFPSA day rozšíri aj do ďalších slovenských miest a univerzít. 

Psychokino v Trnave! Hviezdy nám nepriali

3.12.2014 o 18:00 vás pozvývame na psychokino v Trnave :)

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah