Skip to main content

3. SAŠAP konferencia – výzva na zloženie organizačného tímu

Ahojte psychológovia,

 

s potešením Vám oznamujeme, že začiatkom roka 2017 sa uskutoční v poradí už tretí ročník SAŠAP konferencie. Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie z tohto dôvodu hľadá členov do jej organizačného tímu

Naše pobočky

 

SAŠAP má zastúpenie v týchto mestách:

 

Bratislava Ružomberok

Vedúci pobočky:

Martin Vrábeľ

Zástupca vedúceho pobočky:

Lucia Ružovičová

 

Kontakt:

bratislava (at) sasap.sk

Vedúci pobočky:

Bc. Daniela Martoníková

Zástupca vedúceho pobočky:

Bc. Adam Prikler

 

Kontakt:

ruzomberok (at) sasap.sk

Bratislavská pobočka SAŠAP-u vznikla v septembri 2014. Jej cieľom je vytvoriť aktívnu a jednotnú spoločnosť študentov a absolventov psychológie, v rámci ktorej môžu spoločne profesionálne rásť, vzdelávať sa, kreatívne využívať  znalosti zo psychológie, získavať kontakty a možnosť nadobudnúť prax.

 

informácie o pobočke

Sme pobočka, ktorá vznikla ako prvá! Sme najväčšia pobočka. Sme tím mladých a nadšených študentov psychológie.

 

 

 

 

informácie o pobočke


 

Nitra


 

Trnava

Vedúci pobočky:

Bc. Melitta Tóthová

Zástupca vedúceho pobočky:

Bc. Michaela Spodniaková

 

 

Kontakt:

nitra (at) sasap.sk

Vedúci pobočky:

Bc. Jana Hládeková

Zástupca vedúceho pobočky:

Bc. Lucia Gregová

Tereza Šeligová

 

Kontakt:

trnava (at) sasap.sk

Našu nitriansku pobočku tvoria momentálne 4 študentky psychológie. Vedúcou je Janka, ktorá momentálne študuje v prvom ročníku na magisterskom štúdiu.

 

informácie o pobočke

 


 

Košice

 

Vedúci pobočky:

Bc. Michal Bartko

Zástupca vedúceho pobočky:

Pavol Kupko

Personalista:

Bc. Ivan Schmidt

 

Kontakt:

kosice (at) sasap.sk

 

Sme novovzniknutou pobočkou (október 2015) SAŠAPu.

 

informácie o pobočke

 

 

Trnavská pobočka SAŠAPu vznikla v marci 2014. 

 

 

 

informácie o pobočke

 


 

Prešov

 

Vedúci pobočky:

Daniela Vaňová

 

 

 

Kontakt:

presov (at) sasap.sk

O nás

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie je občianske neziskové združenie spájajúce nadšených študentov a absolventov psychológie s cieľom investovať svoj potenciál do zmysluplnej práce obohacujúcej psychologickú obec na Slovensku.

Členstvo v asociácii

clen.jpg

V prípade, že máte záujem stať sa členom Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie, je potrebné si pozorne prečítat stanovy asociácie a organizačný/rokovací poriadok asociácie, a následne sa registrovať na stránke www.sasap.sk. Svojou registráciou potvrdzujete súhlas s povinnosťami a právami člena asociácie.

Zážitkový workshop: Snová seansa

Pozývame Vás na zážitkový workshop Snová seansa dňa 10. decembra 2016 v Bratislave. Dátumy zverejňujeme v predstihu, aby ste mali možnosť zapísať si ich do kalendára, prihlásiť sa a zaistiť si tak svoju účasť. Novinky sledujte na udalosti tu. Tešíme sa na Vás!

 

Workshop: Solution Focused Counseling

Cieľom workshopu je bližšie predstavenie poradenstva zameraného na riešenie problému, ktorému sa na Slovensku nevenuje príliš veľká pozornosť. Tento spôsob poradenstva bude priblížený zážitkovou formou a na konci workshopu by jeho účastníci mali byť schopní nadviazať kontakt s klientom a viesť s ním plnohodnotný rozhovor, a to všetko spôsobom, ktorý je vlastný poradenstvu zameranému na riešenie.

 

Psychokino: Straw Dogs

Psychokino Straw Dogs, ako americký remake slávneho britsko-amerického hixploitationu z roku 1971, ponúka priestor pre diskusiu na tému brutality, práva, ľudskosti a presadenia sa najsilnejšieho člena spoločnosti. Diskusiou o prezentovanom filme nás bude sprevádzať Mgr. Marcel Martončik, PhD., ktorý prinesie zaujímavé pohľady z rôznych oblastí psychológie (evolučná a pod.).

Katedrovica v Nitre

12.4. 2016, Tlačáreň Nitra

 

Psychokino: Problematika etiky v praxi psychológa

Psychokino Vedľajšie účinky ponúka náhľad do problematiky dodržovania etiky a morálky medzi pacientom a psychológom. Diskusiou o filme a témou etiky ako takej nás bude sprevádzať PhDr.

Zážitkový workshop: Arteterapia

Lucia Ružovičová je absolventkou Katedry psychológie na FIF UK. Počas aktívnych rokov štúdia absolvovala výcvik z arteterapie a artefieltiky, ktorej sa venuje ako vo voľnom čase, tak aj v praci. Lucia momentálne pracuje ako školská psychologička na Cambridge International School v Bratislave a rada Vám prostredníctom zážitkového workshopu v sobotu 2.4. predstaví arteterapiu ako vhodnú formu práce nielen s klientmi ale aj so sebou samým.

Používanie a interpretácia Baum testu podľa Ch. Kocha

Cieľová skupina: psychológovia, študenti psychológie (od 3. ročníka)

Termín: 2. apríl 2016

Trvanie: 8.30 – 16.00 (jednodňové školenie)

Miesto: Ružomberok

Počet účastníkov: max. 20

Použité metódy: Interaktívne metódy školenia 

Psychokino: Awakenings

Pozývame Vás na obľúbené posedenie pri pozeraní filmu, tento raz s názvom Awakenings! 

 

Viac info tu

 

Tešíme sa na Vás!

 

Zažitkový workshop: Snová seansa

Srdečne vás pozývame na zážitkový workshop o práci so snami v Integrovanej terapii/Knobloch. 

 

http://www.sasap.sk/content/pozv-nka-na-z-itkov-workshop-snov-seansa

 

 

 

 

 

Zážitkový workshop: Hry s hudbou

Hry s hudbou je zážitkový workshop, vďaka ktorému sa oboznámite s možnosťami, ako sa dá hudba využiť v pomáhajúcich profesiách v rôznych formách a podobách. Súčasťou workshopu je praktická sebaskúsenostná/zážitková časť, kde sú všetci účastníci skupiny spoločne aktívne participujúci.

 

Tešíme sa na vás!

 

Diskusia o policajnej a väzenskej psychológii v Košiciach

Dátum konania: 22.2.2016

Miesto konania: Budova Minerva, UPJŠ, Košice

 

V pondelok sa v rámci košickej pobočky SAŠAP uskutočnila ďalšia zo série diskusií, tento krát na tému policajnej a väzenskej psychológie. Opäť nás potešila hojná účasť diskutujúcich študentov na hranici kapacity diskusnej sály. Za účasť aj touto cestou ďakujeme našim hosťom PhDr. Piaterovi a Mgr. Tokarčíkovej, PhD.

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah