Skip to main content

O nás

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) je občianske združenie založené v roku 2009. Od roku 2011 je členom Európskej federácie združení študentov psychológie (EFPSA). Medzi primárne ciele SAŠAP-u patrí vytváranie väzieb medzi študentmi z rôznych katedier a univerzít na Slovensku, podporovanie výmeny informácií, podnietenie odbornej spolupráce, zvyšovanie povedomia o aktuálnom dianí v oblasti psychológie, organizovanie odborných akcií a priblíženie psychologickej praxe študentom zo všetkých zameraní.

Členstvo v asociácii

clen.jpg

V prípade, že máte záujem stať sa členom Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie, je potrebné si pozorne prečítat stanovy asociácie a organizačný/rokovací poriadok asociácie, a následne sa registrovať na stránke www.sasap.sk. Svojou registráciou potvrdzujete súhlas s povinnosťami a právami člena asociácie.

Snová seansa v Ružomberku 3.5.2014

Snová seansa v Ružomberku 3.5.2014

E-mental 04-06/ 2014

Tešíme sa, že Vám môžeme priniesť ďalšie číslo nášho elektronického časopisu o mentálnom zdraví - E-mental. Tentoraz sme sa v jarnej eufórii rozhodli priniesť Vám ho v novom šate, takže veríme, že nový dizajn vhodným spôsobom podporí obsah nového čísla. 

"Spoznaj sám seba" 3.- 4.5.2014

POZVÁNKA NA WORKSHOP "Spoznaj sám seba"

Pri práci s ľuďmi je dôležité spoznávať sám seba a dokázať rozoznať, keď nás témy, ktoré druhý človek prináša, oslovujú a bránia nám ho počúvať. Je dôležité, aby nás naše vlastné zážitky, postoje, predsudky neodvádzali od človeka, s ktorým pracujeme. Workshop, ktorý vám ponúkame, je preto zameraný najmä na spoznávanie svojich emócií, postojov a prístupu k druhým ľuďom. Mal by byť obohatením pre všetkých študentov psychológie.

 

Dvojdňový workshop bude vedený frekventantmi psychoterapeutického výcviku Mgr. Jánom Dubčákom                       a Mgr. Petrou Dzúrikovou v rámci filozofie prístupu zameraného na človeka (PCA). Je ich štartovným projektom a zároveň aj prvou našou spoluprácou. Workshop by mal záujemcovi formou zážitku skupinovej práce pomôcť rozvíjať komunikačné schopnosti a umožniť odskúšať si prácu so samým sebou. Workshop bude prebiehať vo forme skupinovej práce počas dvoch dní.

 

Počet uchádzačov je limitovaný veľkosťou jednej skupiny: 15 členov.

Cena workshopu: 20€

Pre členov sašapu: 17,50 € (je potrebné uviesť pri prihlasovaní, že ste členmi SAŠAP)

 

Dátumy workshopu:   3-4.máj 2014

Miesto konania: Priestory O.z. Inštitút prijatia (Ipčko.sk), Jozefská 7, 811 06 Bratislava

 

Kontakt na lektora: jan.dubcak@gmail.com, Tel. č.: 0904 738 871

 

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať aj zodpovednú osobu za SAŠAP: ptakova@sasap.sk

 

 

Psychokino Trnava 14.4.2014

Psychokino je prvou akciou novej pobočky SAŠAPu v Trnave v spolupráci s Psychologickým klubom Katedry psychológie UCM v Trnave. Tento krát pôjde o premietanie filmu s psychologickou tematikou - "Čierna labuť" a následne diskusiu s hosťom - Mgr. Máriou Hrašnovou. Tešíme sa na Vašu účasť;-)

 

Ako ovládať sny 25.3.2014

Ako ovládať sny
V utorok 25.3. 2014 sa pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie uskutočnil na Katolíckej univerzite v Ružomberku workshop, ktorý niesol názov "Ako ovládať sny".

LŰSCHEROV FAREBNÝ TEST

Lusher.jpg

LŰSCHEROV FAREBNÝ TEST

Dňa 14. a 15.2 2014 sa v Martine v priestoroch Súkromnej základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia uskutočnil kurz  LŰSCHEROV FAREBNÝ TEST pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie - SAŠAP v spolupráci s Inštitútom psychoterapeutických štúdií. Kurzu sa zúčastnilo 17 študentov a absolventov jednoodborovej psychológie z rôznych kútov Slovenska. Bol zameraný na praktické zvládnutie testu ôsmich farieb a lektorom bol PhDr. Oldřich Tegze (Středisko psychologických služeb SPS Brno), s ktorým bola veľmi dobrá a príjemná spolupráca.

 

Sašap hľadá národného reprezenta pre EFPSA

Blíži sa apríl a s ním koniec funkčného obdobia národného reprezenta (MR) pre EFPSA(European Federation of Psychology Students Associations). Na konci tohto obdobia preberá funkciu národného reprezentanta, vice-národný reprezentant(vice-MR) ktorý bude túto pozíciu zastávať počas obdobia jedného roka.

Snová seansa Nitra 6.4.2014

 

Snová seansa v Nitre 6.4.2014

 

Charakteristika workshopu: 

Práca so snami v rámci Integrovanej psychoterapie (Knobloch) je neodmysliteľnou súčasťou psychoterapeutického procesu. V základoch sa opiera o psychoanalytické teórie (Freud, Jung), avšak nepracuje so symbolmi, ale snaží sa sprítomniť snívajúcemu situáciu, ktorá sa odohrávala v sne. Poskytnúť priestor, bezpečné prostredie pre sprítomnenie snového obsahu. Snívajúci má tak možnosť „vyskladať“ si scénu sna podľa vlastných predstáv, obsadiť do tohto sna postavy, ktoré v ňom boli. Vyberať si môže so skupiny, ktorej je súčasťou. Pri práci so snami v kontexte Integrovanej psychoterapie (Knobloch) sa využíva aktívny prístup k snovému obsahu s „Morenovským“ psychodramatickým hraním rolí, Perlsovou personifikáciou neživých subjektov sna a samozrejme Freudovskými voľnými asociáciami k jednotlivým častiam sna. Práca so snami tak býva často veľmi dynamická, dramatická a pre snívajúceho skutočne veľmi dôležitá.

 

Cieľová skupina: Absolventi a študenti jednoodborovej psychológie.

 

Lektori: Mgr. Dominika Bátoryová, Mgr. Peter Kusý, Mgr. Michaela Ptáková 

             

Cena:  3,- EURÁ členovia SAŠAP

           5, - EURO nečlenovia SAŠAP

 

Dátum: 06.04.2014 od 09:00 do 12:00

 

Miesto: Internát Zobor, miestnosť C-14

 

Počet účastníkov: max 12 

 

Prihlasovanie a prípadné otázky na: ptakova@sasap.sk

Pri prihlasovaní uveďte prosím Vaše meno, ročník, kontakt.

 

Platba: 3,- EURÁ členovia SAŠAP, 5, - EURO nečlenovia SAŠAP vopred bankovým prevodom na č. účtu vedeného v OTP banke 14256672/5200. Ako variabilný symbol uveďte: 

- pre členov SAŠAP telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri registrácii,

- pre nečlenov telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri prihlasovaní.

 V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť SNOVÁ SEANSA NITRA a CELÉ MENO A PRIEZVISKO. E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy. Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby.

 

Snová seansa Trnava 5.4.2014

Snová seansa v Trnave 5.4.2014

 

Charakteristika workshopu: 

Práca so snami v rámci Integrovanej psychoterapie (Knobloch) je neodmysliteľnou súčasťou psychoterapeutického procesu. V základoch sa opiera o psychoanalytické teórie (Freud, Jung), avšak nepracuje so symbolmi, ale snaží sa sprítomniť snívajúcemu situáciu, ktorá sa odohrávala v sne. Poskytnúť priestor, bezpečné prostredie pre sprítomnenie snového obsahu. Snívajúci má tak možnosť „vyskladať“ si scénu sna podľa vlastných predstáv, obsadiť do tohto sna postavy, ktoré v ňom boli. Vyberať si môže so skupiny, ktorej je súčasťou. Pri práci so snami v kontexte Integrovanej psychoterapie (Knobloch) sa využíva aktívny prístup k snovému obsahu s „Morenovským“ psychodramatickým hraním rolí, Perlsovou personifikáciou neživých subjektov sna a samozrejme Freudovskými voľnými asociáciami k jednotlivým častiam sna. Práca so snami tak býva často veľmi dynamická, dramatická a pre snívajúceho skutočne veľmi dôležitá.

 

Cieľová skupina: Absolventi a študenti jednoodborovej psychológie.

 

Lektori: Mgr. Dominika Bátoryová, Mgr. Peter Kusý, Mgr. Michaela Ptáková 

             

Cena:  3,- EURÁ členovia SAŠAP

           5, - EURO nečlenovia SAŠAP

 

Dátum: 05.04.2014 od 13:00 do 16:00

 

Miesto: Hlavná 43-45, 917 01 Trnava

 

Počet účastníkov: max 12 

 

Prihlasovanie a prípadné otázky na: ptakova@sasap.sk

Pri prihlasovaní uveďte prosím Vaše meno, ročník, kontakt.

 

Platba: 3,- EURÁ členovia SAŠAP, 5, - EURO nečlenovia SAŠAP vopred bankovým prevodom na č. účtu vedeného v OTP banke 14256672/5200. Ako variabilný symbol uveďte: 

- pre členov SAŠAP telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri registrácii,

- pre nečlenov telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri prihlasovaní.

 V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť SNOVÁ SEANSA TRNAVA a CELÉ MENO A PRIEZVISKO. E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy. Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby.

 

Workshop LUCIDNÉ SNY - 25.3.2014

Chcel(a) by si sa naučiť, ako v sne rozpoznať, že je to sen a Ty v skutočnosti bezpečne ležíš v posteli? A potom začať svoj sen pretvárať, skúsiť lietať, hľadať inšpiráciu alebo pokecať s najhlbšími kútmi vlastného vedomia?  
Tak sa budúci utorok podvečer zastav v Ružomberku a nauč sa ovládať svoje sny :)

 

 

Do 31.3.2014 hľadáme nového vice-národného zástupcu pre EFPSA!!!

Blíži sa apríl a s ním koniec funkčného obdobia národného reprezenta (MR) pre EFPSA(European Federation of Psychology Students Associations). Na konci tohto obdobia preberá funkciu národného reprezentanta, vice-národný reprezentant(vice-MR) ktorý bude túto pozíciu zastávať počas obdobia jedného roka.

Súťaž E-mental :)

"Najlepšia cesta ako mať dobrý nápad, je mať ich veľa"
- Linus Pauling 

Priatelia, kto má chuť zasúťažiť si a vyhrať ceny, nech popustí uzdu svojej fantázii a zapojí sa do našej súťaže kreativity!

 

Kurz LÜSHEROVA KLINICKÁ DIAGNOSTIKA - OSEMFARBOVÝ TEST 14. - 15. 2 . 2014

SAŠAP Vám v spolupráci s Inštitútom psychoterapeutických štúdií ponúka kurz 

LÜSHEROVA KLINICKÁ DIAGNOSTIKA, OSEMFARBOVÝ  TEST

 

Charakteristika kurzu: 

   Základný výcvik je zameraný na praktické zvládnutie osemfarbového testu.

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah