STRUČNE O SAŠAP:
SAŠAP
vznikol v roku 2009 a postupne sa rozrástol na niekoľko pobočiek po celom Slovensku. Združuje zanietených študentov psychológie, ktorí sa snažia obohatiť štúdium sebe aj svojim kolegom. Okrem iného je SAŠAP aj členom Európskej federácie asociácií študentov psychológie (EFPSA).

CIELE A AKTIVITY:
Primárnym cieľom SAŠAP
 je rozširovanie odborných znalostí u študentov psychológie a príbuzných odborov, ale aj snaha o zvýšenie povedomia o psychológii a zvýšenie “psychologickej gramotnosti” verejnosti. 
Organizujeme nie len odborné konferencie, ale aj prednášky, workshopy a psychologicko-kultúrne podujatia určené pre študentov i širokú verejnosť. 

  Momentálne nás nájdete v 6 mestách: 

  Bratislava (Filozofická fakulta UK)

  Košice (Filozofická fakulta UPJŠ)

  Nitra
 (Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
  UKF)


  Prešov
(Filozofická fakulta
 UNIPO) 


  Ružomberok
(Filozofická fakulta KU)


  Trnava
(Filozofická fakulta UCM)

KONTAKT

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie
Na Hôrke 17
949 11 Nitra