Skip to main content

2. EFPSA medzinárodná konferencia na Slovensku

Ahojte psychológovia. Udalosť aká tu ešte nebola!!!

V novembri 2015 sa bude na Slovensku konať 2. EFPSA (European federation of psychology student associations) konferencia. Ide celoeurópsku študentskú udalosť s akademickým zameraním. Bude trvať 4 dni, ale jej samotná príprava začína už teraz.

Naše pobočky

SAŠAP má zastúpenie v týchto mestách:

 

Ružomberok Nitra Trnava

Vedúci pobočky:

Adam Prikler

Zástupca vedúceho pobočky:

Bc. Michal Antal

Vedúci pobočky:

Bc. Janka Romančíková

Vedúci pobočky:

Mgr. Peter Kusý

Zástupca vedúceho pobočky:

Jana Hládeková

Sme pobočka, ktorá vznikla ako prvá! Sme najväčšia pobočka. Sme tím mladých a nadšených študentov psychológie.

 

informácie o pobočke

Našu nitriansku pobočku tvoria momentálne 4 študentky psychológie. Vedúcou je Janka, ktorá momentálne študuje v prvom ročníku na magisterskom štúdiu.

 

informácie o pobočke

Služobne najmladšou je Trnavská pobočka SAŠAPu, ktorá vznikla v marci 2014. 

 

informácie o pobočke

O nás

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) je občianske združenie založené v roku 2009. Od roku 2011 je členom Európskej federácie združení študentov psychológie (EFPSA). Medzi primárne ciele SAŠAP-u patrí vytváranie väzieb medzi študentmi z rôznych katedier a univerzít na Slovensku, podporovanie výmeny informácií, podnietenie odbornej spolupráce, zvyšovanie povedomia o aktuálnom dianí v oblasti psychológie, organizovanie odborných akcií a priblíženie psychologickej praxe študentom zo všetkých zameraní.

Členstvo v asociácii

clen.jpg

V prípade, že máte záujem stať sa členom Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie, je potrebné si pozorne prečítat stanovy asociácie a organizačný/rokovací poriadok asociácie, a následne sa registrovať na stránke www.sasap.sk. Svojou registráciou potvrdzujete súhlas s povinnosťami a právami člena asociácie.

E-mental 07-09/2014

Tešíme sa, že Vám môžeme priniesť ďalšie číslo nášho elektronického časopisu o mentálnom zdraví - E-mental. 
Ponuku na Editoriál nám neodmietla ďalšia svetovo známa ikona psychológie -americký klinický psychológ a psychoterapeut Victor Yalom, PhD, ktorý je synom profesora I. D. Yaloma a zakladateľom psychotherapy.net

28. efpsa Kongres, Baile Felix, Rumunsko, 27.4. – 4.5. 2014

Kongres: Rumunsko

Zástupca: Martin Helik

 

Každoročne najväčšiu EFPSA (European Federation of Psychology Students Associations) udalosť tento rok hostili rumunskí kolegovia v kúpeľnom rezorte Baile Felix.

„Snová seansa“ Nitra 6.4. 2014

Prvú aprílovú nedeľu sa konal v Nitre v priestoroch internátu ZOBOR zážitkový workshop s názvom „Snová seansa“. Workshop ponúkal študentom exkurz do psychoterapeutickej práce so snami z pohľadu Integrovanej psychoterapie – Knobloch. Interaktívna a zážitková forma dala účastníkom  možnosť zažiť na vlastnej koži psychoterapeutickú prácu s konkrétnym snom.

„Snová seansa“ Trnava 5.4. 2014

Prvú aprílovú sobotu sa konal v Trnave zážitkový workshop s názvom „Snová seansa“. Workshop ponúkal študentom a absolventom psychológie exkurz do psychoterapeutickej práce so snami z pohľadu Integrovanej psychoterapie – Knobloch. Interaktívna a zážitková forma dala účastníkom  možnosť zažiť na vlastnej koži psychoterapeutickú prácu s konkrétnym snom.

ESS - European Summer School

Are you a student who would like to gain research experience and join
a group of six bright and motivated European Bachelor- and
Master-level psychology students in conducting a one-year
cross-cultural research project? Would you enjoy carrying out a
13-month long research project, and gain experience in every aspect of
it, from designing the study to data collection and communication of
results?

The EFPSA European Summer School Team enthusiastically announces that

Snová seansa v Ružomberku 3.5.2014

Snová seansa v Ružomberku 3.5.2014

E-mental 04-06/ 2014

Tešíme sa, že Vám môžeme priniesť ďalšie číslo nášho elektronického časopisu o mentálnom zdraví - E-mental. Tentoraz sme sa v jarnej eufórii rozhodli priniesť Vám ho v novom šate, takže veríme, že nový dizajn vhodným spôsobom podporí obsah nového čísla. 

"Spoznaj sám seba" 3.- 4.5.2014

POZVÁNKA NA WORKSHOP "Spoznaj sám seba"

Pri práci s ľuďmi je dôležité spoznávať sám seba a dokázať rozoznať, keď nás témy, ktoré druhý človek prináša, oslovujú a bránia nám ho počúvať. Je dôležité, aby nás naše vlastné zážitky, postoje, predsudky neodvádzali od človeka, s ktorým pracujeme. Workshop, ktorý vám ponúkame, je preto zameraný najmä na spoznávanie svojich emócií, postojov a prístupu k druhým ľuďom. Mal by byť obohatením pre všetkých študentov psychológie.

 

Dvojdňový workshop bude vedený frekventantmi psychoterapeutického výcviku Mgr. Jánom Dubčákom                       a Mgr. Petrou Dzúrikovou v rámci filozofie prístupu zameraného na človeka (PCA). Je ich štartovným projektom a zároveň aj prvou našou spoluprácou. Workshop by mal záujemcovi formou zážitku skupinovej práce pomôcť rozvíjať komunikačné schopnosti a umožniť odskúšať si prácu so samým sebou. Workshop bude prebiehať vo forme skupinovej práce počas dvoch dní.

 

Počet uchádzačov je limitovaný veľkosťou jednej skupiny: 15 členov.

Cena workshopu: 20€

Pre členov sašapu: 17,50 € (je potrebné uviesť pri prihlasovaní, že ste členmi SAŠAP)

 

Dátumy workshopu:   3-4.máj 2014

Miesto konania: Priestory O.z. Inštitút prijatia (Ipčko.sk), Jozefská 7, 811 06 Bratislava

 

Kontakt na lektora: jan.dubcak@gmail.com, Tel. č.: 0904 738 871

 

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať aj zodpovednú osobu za SAŠAP: ptakova@sasap.sk

 

 

Psychokino Trnava 14.4.2014

Psychokino je prvou akciou novej pobočky SAŠAPu v Trnave v spolupráci s Psychologickým klubom Katedry psychológie UCM v Trnave. Tento krát pôjde o premietanie filmu s psychologickou tematikou - "Čierna labuť" a následne diskusiu s hosťom - Mgr. Máriou Hrašnovou. Tešíme sa na Vašu účasť;-)

 

Ako ovládať sny 25.3.2014

Ako ovládať sny
V utorok 25.3. 2014 sa pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie uskutočnil na Katolíckej univerzite v Ružomberku workshop, ktorý niesol názov "Ako ovládať sny".

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah