Skip to main content

Call for the 2nd EFPSA Conference

11035979_10204343036399443_5969504363599941243_n.jpg

Call for the 2nd EFPSA Conference 2nd EFPSA Conference: Human Nature – Two Sides of One Mind --> The registration is open from 1st of May till 30th of June 2015.

 

E-mental 04-06/ 2015

Prinášame Vám druhé tohtoročné číslo časopisu E-mental, ktorý je pôvodne a primárne elektronický, avšak ponúkame aj možnosť objednať si časopis v tlačenej podobe (viď záložku predplatné časopisu v menu). 

Naše pobočky

SAŠAP má zastúpenie v týchto mestách:

 

Bratislava Ružomberok

Vedúci pobočky:

Martin Vrábeľ

Zástupca vedúceho pobočky:

Lucia Ružovičová

 

 

Kontakt:

bratislava (at) sasap.sk

Vedúci pobočky:

Daniela Martoníková

Zástupca vedúceho pobočky:

Adam Prikler

 

 

Kontakt:

ruzomberok (at) sasap.sk

Bratislavská pobočka SAŠAP-u vznikla v septembri 2014. Jej cieľom je vytvoriť aktívnu a jednotnú spoločnosť študentov a absolventov psychológie, v rámci ktorej môžu spoločne profesionálne rásť, vzdelávať sa, kreatívne využívať  znalosti zo psychológie, získavať kontakty a možnosť nadobudnúť prax.

 

informácie o pobočke

Sme pobočka, ktorá vznikla ako prvá! Sme najväčšia pobočka. Sme tím mladých a nadšených študentov psychológie.

 

informácie o pobočke

Nitra Trnava

Vedúci pobočky:

Melitta Tóthová

 

 

 

 

Kontakt:

nitra (at) sasap.sk

Vedúci pobočky:

Bc. Jana Hládeková

Zástupca vedúceho pobočky:

Bc. Lucia Gregová

Tereza Šeligová

 

Kontakt:

trnava (at) sasap.sk

Našu nitriansku pobočku tvoria momentálne 4 študentky psychológie. Vedúcou je Janka, ktorá momentálne študuje v prvom ročníku na magisterskom štúdiu.

 

informácie o pobočke

Služobne najmladšou je Trnavská pobočka SAŠAPu, ktorá vznikla v marci 2014. 

 

informácie o pobočke

O nás

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) je občianske združenie založené v roku 2009. Od roku 2011 je členom Európskej federácie združení študentov psychológie (EFPSA). Medzi primárne ciele SAŠAP-u patrí vytváranie väzieb medzi študentmi z rôznych katedier a univerzít na Slovensku, podporovanie výmeny informácií, podnietenie odbornej spolupráce, zvyšovanie povedomia o aktuálnom dianí v oblasti psychológie, organizovanie odborných akcií a priblíženie psychologickej praxe študentom zo všetkých zameraní.

Členstvo v asociácii

clen.jpg

V prípade, že máte záujem stať sa členom Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie, je potrebné si pozorne prečítat stanovy asociácie a organizačný/rokovací poriadok asociácie, a následne sa registrovať na stránke www.sasap.sk. Svojou registráciou potvrdzujete súhlas s povinnosťami a právami člena asociácie.

29th Annual EFPSA Congress 2015

Kongres: Česká republika

Zástupca: Eva Phanvanová

 

Európska federácia psychologických študentských asociácií (EFPSA) bola založená v roku 1987 na prvom medzinárodnom kongrese študentov psychológie v Portugalsku. Odvtedy sa rozrástla a dnes pozostáva z 32 asociácií študentov psychológie rozšírených po celej Európe.

 

Psychokino v Bratislave

 

 

 

 

 

Objatie ruší zajatie

A ako to prebiehalo minulý rok? pozrite si tu :) https://www.youtube.com/watch?v=SPzb9hJcHSU

Workshop "Snová seansa" v Bratislave

Snová seansa je zážitkový workshop v rámci ktorého po krátkom, úvodnom zoznámení nasleduje zážitková časť, kde si prakticky ukážeme, ako sa so snami dá pracovať v psychoterapii. Záver bude venovaný teoretickému ukotveniu, diskusii a otázkam. 

Tešíme sa na vás :)

Hry s hudbou v Trnave

Dňa 26.4.2015 Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie ponúkla študentom psychológie nový zážitkový workshop o možnostiach využitia hudby v pomáhajúcich profesiách. Workshop bol pod vedením členov SAŠAPU Mgr. Petra Kusého a Mgr. Dominiky Bátoryovej. 

Psychokino v Bratislave - Ľudský mozog - Kde sídli zlo?

"Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo: aby dobrí ľudia nerobili nič.” (Edmund Burke)

 

V duchu tohto citátu vás (a všetkých dobrých ľudí) pozývame na prvé psychokino, organizované v rámci spolupráce EuroCINE a SAŠAP Bratislava, kde budeme spolu pátrať po podstate ľudského zla.

V nemeckom dokumente “Ľudský mozog - Kde sídli zlo?” sa cez optiku psychológie, psychiatrie a neurovedy pozrieme na analýzu násilných psychopatov a ich mozgov. Kto je to psychopat? Je agresivita a páchanie násilia zakódované v našich génoch alebo výsledkom vplyvu nášho okolia či traumy z detstva? Je voľba medzi dobrom a zlom otázka slobodnej vôle? Spoločne sa pozrieme na to, ako dokážu úplne obyčajní ľudia, ktorí vo voľnom čase pečú tvarohové koláčiky a kŕmia rybičky, páchať závažné a násilné zločiny. Následne o svojich skúsenostiach z praxe súdneho znalca príde porozprávať a spoločne diskutovať profesor klinickej a forenznej psychológie Anton Heretik.

 

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. je známy slovenský psychológ, súdny znalec a aktívny vedátor, považovaný za priekopníka forenznej psychológie na Slovensku - na konte má desiatky vedeckých článkov z oblasti psychopatológie, psychodiagnostiky a psychoterpaie. Pôsobí ako profesor klinickej a forenznej psychológie na FiF UK a je členom výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS ako aj predsedom výboru Slovenskej psychoterapuetickej spoločnosti.

 

V jeho rôznorodej praxi sa profesor Heretik venuje okrem psychoterapie aj súdnemu znalectvu (už 35 rokov) najma posudzovaniu páchateľov závažnej násilnej kriminality a psychológii vraždy. O jeho skúsenostiach si môžete prečítať aj v jeho najnovšej (a napínavej) knižke „Zlo. Spomienky súdneho znalca“ (2015). Vďaka svojej expertíze spolupracoval aj na tvorbe seriálu RTVS „Najäcsie kriminalne pripadySlovenska“.

 

Vstup je voľný, všetci ste vítaní!

 

Teší sa na vás Anton Heretik, EuroCINE a Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie

 

"Snová seansa" v Trnave

V Trnave sa dňa 25.4.2015 opäť konal zážitkový workshop s názvom „Snová seansa“ pod vedením členov SAŠAP v spolupráci s Radou mládeže Trnavského kraja, ktorá nám poskytla veľmi dôstojné priestory na zrealizovanie akcie. Workshop už tretí rok ponúka študentom psychológie možnosť nahliadnuť do psychoterapeutickej práce so snami z pohľadu Integrovanej psychoterapie/Knobloch.

Psychokino v Trnave

Workshop "Buďte efektívny" s Ivanom Valachom v Bratislave

Dňa 21.4. uskutočnil znovuzrodený SAŠAP v Bratislave svoj premiérový workshop. Ten mal názov „Buďte efektívny“  a bol pod vedením I. Valacha s Maxman conultants. 

Dobrovoľníctvom o krok pred ostatnými

Srdečne Vás pozývame na ďalšie zo stretnutí KŠAPu, kde sa dozvieme niečo viac o možnostiach dobrovoľníctva a aktuálnych projektoch Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie, v zmysle hesla "Dobrovoľníctvom o krok pred ostatnými" :-)
Tešíme sa na Vás!

Kedy? 28 April at 18:00
Kde? Filozofická fakulta TRUNI, Hornopotočná 23, Trnava, miestnosť 3P2

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah